Osnovna pravila za primenjivanje carinske tarife (SRB)

Znak CARINA

Svrstavanje proizvoda u Carinsku tarifu vrši se prema sledećim osnovnim pravilima: 1. Nazivi odeljaka, glava i razdela dati su samo radi lakšeg snalaženja pri svrstavanju. Proizvodi se svrstavaju prema naimenovanjima tarifnih brojeva, napomenama uz odgovarajuće odeljke i glave, kao i prema ovim pravilima, ako ona nisu u suprotnosti sa sadržajem tarifnih brojeva i napomena uz odeljke i glave. 2. (a) […]

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Saznaj više

Od 1. januara nova Carinska tarifa (SRB)

Znak CARINA

Od 1. januara naredne godine primenjivaće se nova Carinska tarifa, koja je uredbom Vlade Srbije usklađena sa standardima Svetske carinske organizacije i EU. Na sednici Vlade održanoj 29. novembra 2016. godine usvojena je Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2017. godinu (objavljena u „Službenom glasniku RS“, broj 97/16 od 7. decembra 2016. godine). Ovom dokumentom nacionalna Carinska tarifa usklađena […]

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Saznaj više