Uputstvo za podnošenje zahteva za izdavanje licence za prevoz (SRB)

traffic-2251530_1280

Prilikom podnošenja zahteva za izdavanje licence za prevoz, koji je moguće podneti neposredno ili poštom, potrebno je:
1. Navesti naziv i sedište organa kome se zahtev podnosi, a to je:
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Kancelaraija 19A, Ul. Omladinskih brigada br.1, 11000 Beograd;
2. Navesti poslovno ime podnosioca zahteva, adresu, telefon, e-mail adresu i matični broj;
3. Obrascem zahteva predviđeno je podnošenje zahteva za izdavanje licence, odnosno zahteva za produženje roka važnosti izdate licence odnosno zahteva za promenu podataka u vezi sa izdatom licencom. Prilikom podnošenja zahteva za izdavanje licence potrebno je označiti samo odgovarajuće polje ispred zahteva za izdavanje licence, kao i polje ispred vrste licence na koju se zahtev odnosi;
4. U nastavku zahteva nalaze se dokazi o ispunjenosti uslova u pogledu poslovnog ugleda, odnosno potrebna dokumentacija koja se odnosi na dokazivanje ovog uslova, kao i mogući način pribavljanja iste, i to:
A) Potvrda ili uverenje kojim se dokazuje da licu odgovornom za prevoz u postupku za privredne prestupe nije pravosnažno izrečena zaštitna mera zabrane obavljanja određenih poslova u privrednom ili finansijom poslovanju, kao i da isto lice nije u poslednje dve godine, bilo tri ili više puta pravosnažnom presudom privrednog suda, kažnjeno za teži privredni prestup za koji je propisana novčana kazna u iznosu od najmanje 100.000 dinara u oblastima javnog prevoza u drumskom saobraćaju i bezbednosti saobraćaja na putevima.
Zahtev za izdavanje podnosi se privrednom sudu na čijem se području nalazi prebivalište odgovornog za prevoz.
B) Potvrda ili uverenje da privrednom društvu ili drugom pravnom licu nije pravosnažno izrečena zaštitna mera zabrane da se bavi odrđenom privrednom delatnošću (zabrane vršenja delatnosti javnog prevoza u drumskom saobraćaju), propisanu zakonom kojim se uređuju privredni prestupi i da isto privredno društvo ili drugo pravno lice nije, u poslednje dve godine, bilo tri ili više puta pravosnažnom presudom privrednog suda, kažnjeno za teži privredni presup u oblasti javnog prevoza u drumskom saobraćaju i bezbednosti saobraćaja na putevima za koji je propisana novčana kazna preko 750.000 dinara.
C) Potvrda ili uverenje kojom se dokazuje da lice odgovorno za prevoz nije pravosnažno osuđivano za krivično delo protiv imovine, privrede, bezbednosti javnog saobraćaja, prava po osnovu rada, pravnog saobraćaja, opšte sigurnosti ljudi i imovine životne sredine, kao i da nije pravosnažno osuđivano na kaznu zatvora za druga krivična dela, izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Ovaj zahtev podnosi Ministarstvu unutrašnjih poslova, Sektoru za analitiku, telekomunikacione i informacione tehnologije, na čijem području se nalazi prebivalište ili mesto rođenja lica odgovornog za prevoz.
D) Potvrda ili uverenje kojom se dokazuje da licu odgovornom za prevoz u prekršajnom postupku nije pravosnažno izrečena zaštitna mera zabrane obavljanja određenih poslova u privrednom i finansijskom poslovanju.
Ovaj zahtev podnosi se prekršajnom sudu čija nadležnost se prostire na teritoriji na kojoj se nalazi prebivalište lica odgovornog za prevoz;
E) Potvrda ili uverenje kojom se dokazuje da preduzetniku nije pravosnažno izrečena zaštitna mera zabrane vršenja određenih delatnosti (zabrane vršenja delatnosti javnog prevoza u drumskom saobraćaju), propisana zakonom kojim se uređuju prekršaji, kao i da preduzetnik nije, u poslednje dve godine, bilo tri ili više puta pravosnažnom presudom prekršajnog suda kažnjeno za teži prekršaj u oblasti javnog prevoza u drumskom saobraćaju i bezbednosti saobraćaja na putevima za koji je propisana novčana kazna od najmanje 300.000 dinara.
Ovaj zahtev podnosi se prkršajnom sudu čija nadležnost se prostire na teritoriji na kojoj se nalazi sedište preduzetnika.

Administrativne takse za koje je, uz zahtev za izdavanje licence za prevoz, neophodno dostaviti dokaze o uplati su:
1.Taksa za zahtev, molbu, predlog i drugi podnesak – 320,00 dinara;
2. Taksa za rešenje po zahtevu za izdavanje odnosno produženje roka važenja licence za prevoz putnika i izvoda licence – 5.830,00 dinara;
3. Taksa za licencu za prevoz putnika/tereta – 1.050.00 dinara;
4. Taksa za izvod licence za prevoz i izvoda licence kojim se zamenjuje važeće rešenje o izdavanju licence za prevoz putnika/tereta) – 1.050,00 dinara po izvodu licence, i
5. Taksa za rešenje o izdavanju licence za prevoz putnika i izvoda licence kojim se zamenjuje važeće rešenje o izdavanju licence za prevoz i izvoda licence – 3.590,00 dinara;
6. U slučaju podnošenja zahteva za izdavanje Potvrde za novoprijavljena motorna vozila potrebno je dostaviti i dokaz o uplati za svako motorno vozilo za koje se zahteva Potvrda:
Svrha: Taksa za potvrdu za novoprijavljena motorna vozila (tarifni broj 11)
Žiro račun: 840-742221843-57
Poziv na broj: 97 50-016
Primalac: Budžet Republike Srbije
Iznos: 320,00 dinara po motornom vozilu.

Uputstvo za podnošenje zahteva za izdavanje licence za prevoz

Foto: Pixabay (Gellinger)

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

1 komentar

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *