Izdavanje tahografske kartice (SRB)

tahograf

Nadležni organ za izdavanje tahografskih kartica u Republici Srbiji je Agencija za bezbednost saobraćaja, na osnovu člana 23. Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima („Službeni glasnik RS“, br. 96/15 i 95/18).

Tahografske kartice izdaju se na zahtev podnosioca. Obrasce zahteva možete preuzeti ispod:

  • Zahtev za izdavanje kartice vozača
  • Zahtev za izdavanje kartice prevoznika
  • Zahtev za izdavanje kartice radionice
  • Zahtev za izdavanje kartice nadzornog organa

Uz Zahtev za izdavanje tahografske kartice podnosilac zahteva prilaže i sledeće:

  1. Dokumenta, odnosno overene fotokopije dokumenata potrebnih za izdavanje odgovarajuće vrste kartice (detaljan spisak potrebnih dokumenata dat je u Uputstvu za popunjavanje zahteva za izdavanje tahografske kartice);
  2. Dokaze o uplatama koje se odnose na troškove izrade kartice, troškove u vezi sa izdavanjem kartica i republičku administrativnu taksu, i to:
  • dokaz o izvršenoj uplati propisane administrativne takse u iznosu od 320,00 dinara, na račun broj 840-29779845-18, primalac Budžet Republike Srbije, sa pozivom na broj 59-013;
  • dokaz o izvršenoj uplati troškova za poslove u vezi sa izdavanjem kartice u iznosu od 1.500,00 dinara, na račun broj 840-1068668-71, primalac Agencija za bezbednost saobraćaja, sa pozivom na broj 110;
  • dokaz o izvršenoj uplati troškova za izradu kartice u iznosu od 40 evra + PDV (48 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan podnošenja zahteva), na račun broj 360-3146-68, primalac Paneleven group d.o.o.

Uplatilac mora biti isto fizičko lice, preduzetnik ili pravno lice koje je podnosilac zahteva.

Zahtev za izdavanje tahografske kartice predaje lično podnosilac zahteva, izuzetno, u slučaju da podnosilac zahteva nije u mogućnosti da lično preda zahtev/preuzme karticu može da ovlasti drugo lice da to uradi u njegovo ime. Ovo ovlašćenje mora biti overeno od strane nadležnog organa za overu.

Predaja zahteva za izdavanje tahografskih kartica vrši se na nekoj od lokacija Dunav osiguranja i Dunav auta u Republici Srbiji koje se nalaze na sledećem spisku:

LOKACIJE ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA IZDAVANjE TAHOGRAFSKIH KARTICA

 

Izvor: www.abs.gov.rs

Foto: Pixabay (Robfoto)

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *