Nacrt plana regulacije prostora od mosta na Dunavu do petlje Kać u Novom Sadu! (SRB)

Gradska uprava za urbanizam i građevinske poslove Grada Novog Sada poziva građane na javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije dela infrastrukturnog koridora Državnog puta IB-21 od mosta na Dunavu do petlje Kać u Novom Sadu.

Na osnovu člana 47. stav 1. tačka 5. Statuta Grada Novog Sada – prečišćen tekst (“Službeni list Grada Novog Sada” broj 43/08) Gradonačelnik Grada Novog Sada utvrdio je Nacrt plana detaljne regulacije dela infrastrukturnog koridora Državnog puta IB-21 od mosta na Dunavu do petlje Kać u Novom Sadu i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja plana detaljne regulacije dela infrastrukturnog koridora Državnog puta IB-21 od mosta na Dunavu do petlje Kać u Novom Sadu na životnu sredinu, a u skladu sa članom 50. stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji, Gradska uprava za urbanizam i građevinske poslove Grada Novog Sada oglašava

Nacrt plana detaljne regulacije dela infrastrukturnog koridora Državnog puta IB-21 od mosta na Dunavu do petlje Kać u Novom Sadu i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja plana detaljne regulacije dela infrastrukturnog koridora Državnog puta IB-21 od mosta na Dunavu do petlje Kać u Novom Sadu na životnu sredinu izlažu se na Javni uvid u trajanju od 30 dana , počev od 17. maja 2018. godine do 15. juna 2018. godine.

Javni uvid će se sprovesti svakog radnog dana u vremenu od 9.00 – 14.00 časova, u prizemlju poslovne zgrade Javnog preduzeća „Urbanizam“ Zavod za urbanizam Novi Sad, Bulevar cara Lazara 3 i u prostorijama Mesne zajednice „Petrovaradin“, Ulica Čajkovskog broj 1a u Petrovaradinu, Mesne zajednice „Šangaj“ ulica VIII bb u Novom Sadu i Mesne zajednice „Kać“, Ulica kralja Petra I u Kaću.

Zainteresovani mogu svoje pisane primedbe povodom Nacrta i Izveštaja dostaviti Gradskoj upravi za urbanizam i građevinske poslove, Ulica Radnička broj 2, u vreme trajanja javnog uvida.

Javna sednica Komisije za planove, na kojoj će se razmatrati prispele primedbe održaće se posle završetka Javnog uvida. O datumu, vremenu i mestu održavanja javne sednice Komisije za planove, javnost će biti obaveštena putem sredstava javnog informisanja.

Izvor : Dnevnik

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *