Šta je sve potrebno za izdavanje tahografske kartice (SRB)

digitalni-tahograf

Prema uputstvu Agencije za bezbednost saobraćaja pri podnošenju zahteva za izdavanje kartice potrebno je da imate:

1. Uredno popunjen zahtev za izdavanje odgovarajuće vrste kartice

2. Dokumenta ili overene fotokopije dokumenata potrebnih za izdavanje odgovarajuće vrste kartice (detaljan spisak potrebnih dokumenata možete videti OVDE)

3. Dokaz o uplatama koje se odnose na troškove izrade kartice, troškove u vezi sa izdavanjem kartica i republičku administrativnu taksu.
U slučaju da vozač nije u mogućnosti da lično preda zahtev/preuzme karticu može da ovlasti drugo lice da u njegovo ime preda zahtev/preuzme karticu. Ovlašćenje mora da bude overeno od strane nadležnog organa za overu, kažu u Agenciji za bezbednost saobraćaj.
U slučaju da vozač već poseduje važeću inostranu karticu on je dužan da tu informaciju navede u zahtevu (broj važeće inostrane kartice, rok važenja, državu koja je izdala karticu). Ukoliko vozač ovu informaciju ne navede u zahtevu njegov zahtev će biti odbijen! (Član 16. stav 1. Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima („Službeni glasnik RS“, broj 96/15)), naglaševno je u zvaničnom saopštenju Agencije.

Zamena tahografske kartice prilikom vađenja nove vozačke dozvole

Vozač nema zakonsku obavezu da menja tahografsku karticu u slučaju da u toku važenja tahografske kartice dođe do promene broja vozačke dozvole! U slučaju da vozač želi da zameni tahografsku karticu zbog izmene ovog podatka može podneti novi zahtev i snosi će pun iznos troškova (3 uplate) za izradu nove kartice.

Čuvanje istekle tahografske kartice

Vozač ima zakonsku obavezu da čuva svoju tahografsku karticu (izdatu u RS ili drugoj državi) nakon isteka roka važenja najmanje 28 dana, i da je na zahtev nadzornog organa pokaže na uvid.

Vožnja u slučaju oštećene ili neispravne, odnosno izgubljene ili ukradene tahografske kartice

Ako je kartica vozača oštećena ili neispravna, odnosno izgubljena ili ukradena vozač može da nastavi da upravlja vozilom bez kartice vozača najviše 15 kalendarskih dana, odnosno do povratka u sedište prevoznika, pod uslovom da podnese dokaz da tokom tog perioda ne može da koristi karticu vozača, odnosno da je ne može pružiti na uvid (Član 21. stav 5. Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima („Službeni glasnik RS“, broj 96/15)). Tokom tog perioda obavezno je štampanje dnevnih ispisa sa vozila kojim upravlja i upisivanje odgovarajućih podataka na poleđini tog odštampanog ispisa.

U slučaju kada je kartica vozača oštećena ili neispravna odnosno ukradena ili izgubljena, vozač je dužan da u roku od 7 (sedam) dana podnese novi zahtev izdavanje kartice. (Član 21. stav 1. Zakona)

Vozač je dužan da prijavi gubitak ili krađu kartice vozača nadležnim organima države u kojoj su se gubitak ili krađa dogodili. (Član 21. stav 2. Zakona)

Podnošenje zahteva za izdavanje tahografskih kartica moguće je na jednoj od lokacija Dunav osiguranja i Dunav auta u Srbiji . Spisak lokacija možete videti OVDE.

Agencija za bezbednost saobraćaja podseća vozače koji su tokom 2012. godine izvadili „prvu“ tahografsku karticu da im u 2017. godini ističe period važenja kartice od pet godina i da je potrebno da obnove tahografsku karticu.

Zahtev za obnavljanje kartice predaje se najranije 30 dana pre isteka roka važenja kartice koja se obnavlja.

Izvor: LogisticMagazin

 

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *